Özgeçmiş

  • eatasoy1969 yılında Bulgaristan’ın Targovişte (Eski Cuma)’ye bağlı Krepça köyünde doğdu. İlköğrenimini Krepça’daki ilköğretim okulunda bitirdi. 1986 yılında Popovo “Hristo Botev” Lisesi’nden mezun oldu. İki yıllık askerlik hizmetinden sonra, 1988’de Veliko Tırnovo kentindeki “Kiril i Metodiy” Üniversitesi’nin Coğrafya – Tarih Öğretmenliği Bölümü’nde okudu. 1989 yılında, zorunlu olarak, ailesiyle Türkiye’ye göç etti ve yüksek öğrenimini burada devam etti. 1993’te Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nin Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü’nde Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1994 – 1999 yılları arasında İstanbul ve Bursa’nın farklı özel eğitim kurumlarında coğrafya öğretmeni olarak çalıştı. 1999’da Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde açılan öğretim görevliliği sınavını kazandı ve İlköğretim Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora öğrenimini tamamladı. 2009’da yardımcı doçent, 2010 yılında doçent ve 2015 yılında da profesör oldu. Akademik yaşamı boyunca uluslararası kongrelerde tam metin yayımlanmış 100’den fazla bildirisi bulunan Atasoy’un, 30’dan fazla kitap ve kitap bölümü,  120’den fazla bilimsel makalesi ve 40’tan fazla SCOPUS veya SSCI indeksli dergilerde yayınları bulunmaktadır. Yazarın bilimsel ilgi alanları içinde Demografi ve Jeopolitik, Ülkeler coğrafyası ve Nüfus coğrafyası, Beşeri coğrafya ve Turizm coğrafyası, Coğrafya eğitimi ve Çevre eğitimi, Siyasi coğrafya ve Etnocoğrafya yer almaktadır. Atasoy’un danışmanlığında bugüne kadar Kazakistan kökenli 10’dan fazla doktora öğrencisi başarıyla mezun olmuş ve Kazakistan üniversitelerinde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Ayrıca Nur Sultan, Pavlodar, Karaganda, Atırau, Oral, Petropavlovsk, Almatı ve Taldı Kurgan kentlerinde yer alan üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle birlikte Atasoy’un katkılarıyla 30’dan fazla SCOPUS veya SSCI indeksli dergilerde makale Kazak meslektaşlarla birlikte yayımlanmıştır. Yapılan bu akademik işbirliği ve bilimsel dayanışma sonucunda 2021 yılında, Prof. Dr. Emin ATASOY’a “L. N. Gumilev” Avrasya Milli Üniversitesi senatosu tarafından “Fahri Profesörlük” diploması verilmiştir. Çok iyi derecede Bulgarca ve Rusça bilen Atasoy, evli ve bir çocuk babasıdır. Prof. Dr. Emin ATASOY, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği A.B.D.’da öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

  • YAZIŞMA ADRESİ: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
    Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Görükle/BURSA

    Emin AtasoyDoç. Dr.