Kongre Bildirileri

ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ

 • Başal, Handan Asude, Emin, Atasoy, Doğan, Yadigâr, (2001) “Çocuklar İçin Çevre Duyarlılığı Ölçeğinin Geliştirilme Çalışması”, IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5–8 Ekim 2001 Bodrum, Biyologlar Derneği, İzmir, 2001, s. 495 – 501
 • Emin, Atasoy (2002) “Gemlik Kentinin Nüfus ve Yerleşim Özellikleri”, Türk Coğrafya Kurumu, 29. Coğrafya Meslek Haftası, Güney Marmara Bölümü: Mekânsal Sorunlar ve Çözümler, 17–19 Mayıs 2001 Çanakkale, Coğrafya Meslek Haftaları Serisi: 3, İstanbul, 2002, s. 41 – 62

ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİLERİ

 • Başal, Handan Asude, Doğan, Yadigâr, Emin, Atasoy (2002) “Çocuklar İçin Çevre Duyarlılığı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Bir Geçerlik Çalışması”, XI Eğitim Bilimleri Kongresi, 23–26 Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Lefkoşa, KKTC
 • Emin, Atasoy ve Yuksel, Sedat (2006) “Teacher Student‟s Evaluation on the Course of Teaching Technology and Material Development”, International Scientific Conference- UNITECH’06. Technical University of Gabrovo, Volume III, Gabrovo, Bulgaria, 24–25 November, 2006.
 • Dimov, Neno ve Emin, Atasoy (2006) “Geography and Theory: Cartography of the Natural and Socıal Synthesis”, Sırbistan Coğrafya Kurumu, Beograd Coğrafya Fakültesi, Prvi Kongres Sırpskih Geografa, (Birinci Uluslararası Sırbistan Coğrafya Kongresi), Sokobanya, 19–22 Ekim, 2006, Sırbistan.
 • Alkış, Seçil ve Emin, Atasoy (2007) “Turkish Elementary Pre-Service Teachers Ideas About the Greenhouse Effect”, Global Changes And Problems International Conference, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria, 20-22 April 2007.
 • Kostova, Zdravka ve Emin, Atasoy (2007) “Education for Sustainable Development” Global Changes And Problems International Conference, Sofia University “St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria, 20-22 April 2007.
 • Emin, Atasoy ve Alkış, Seçil, (2007) “Elementary Teachers‟ Understandings of Physical Geography Concepts”, GEOMED 2007 International Symposium on Geography: Environment and Culture in the Mediterranean Region”, in the Kemer, Antalya-Turkey on 5–8 June, 2007.
 • Dimov, Neno ve Emin, Atasoy (2007) “Regional Natural And Social Synthesis: Structure, Hıerarchy And Spatial Organızation”, GEOMED 2007 International Symposium on Geography: Environment and Culture in the Mediterranean Region”, in the Kemer, Antalya-Turkey on 5–8 June, 2007.
 • Emin, Atasoy ve Traykov, Toni, (2007) “Urbanization Processes And Problems After 1920‟s ın Turkey”, Fith Scientific Conference With İnternational Participants “Geography And Regional Devolopment”, Sozopol, 21–23 September, Bulgaria.
 • Traykov, Toni ve Emin, Atasoy, (2007) “Theory For The Demographic Transıtıon And Tendencıes In The Devolopment Of The Natality And The Natural Reproductıon In Bulgaria”, Fith Scientific Conference With İnternational Participants “Geography And Regional Devolopment”, Sozopol, 21–23 September, Bulgaria.
 • Emin, Atasoy, (2007) “Tea Cultivation Geography in Turkey and in the World, and the Geographical Analysis of Tea Production and Trade”, International Scientific Conference- UNITECH’06. Technical University of Gabrovo, Volume III, p. 23–24 November, 2007, Gabrovo, Bulgaria.
 • Soykan, A., R. Efe, İ. Curebal, S. Sönmez, Emin, Atasoy, (2008) “Hydrographic Characteristics and Water Potential of Kaz Mountains (NW Turkey)”, International Conference on Water Observation and İnformation System for Decision Support, BALWOİS, 27-31 May 2008, Ohrid, Republic of Macedonia
 • Parlak, Bekir ve Emin, Atasoy (2010) “Regional Development And E-Government In Turkey”, Global Changes And Regional Development, Sıxt International Conference, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, 16-17 April 2010
 • Kostova, Zdravka ve Emin, Atasoy (2010) “Historical Development of Environmental Education in Bulgaria”, GEOMED 2010 The 2 İnternational Geography Symposium, June 2-5, Kemer-Turkey
 • Ertürk, Mustafa ve Emin, Atasoy (2010) “The Notion of Highland in the Polyes in and Araund Mugla in Terms of Cultural Geography”, GEOMED 2010 The 2 İnternational Geography Symposium, June 2-5, Kemer-Turkey
 • Emin, Atasoy (2010) “Etnographıc and Socıo-cultural Characteristics of Wallachs ın Bulgaria”, Present-Day Environmental Changes ın Romania and Turkey, Prosedings, Edıtura Unıversıtara, Bucureşti
 • Emin, Atasoy (2011) “Sosyalist Dönemdeki Bulgaristan Pomaklarına Etnopolitika ve Etnocoğrafya Penceresinden Bakış”, IKES 2011, Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu, Edremit
 • Emin, Atasoy Efe, R, Soykan, A.,(2011) “The Importance of Natural Parks For Bulgarian Tourism”, “Potentials and Problems of Natural Environment in Turkey and Romania” Proceedings, İnkılap Yayınları, 2011, İstanbul, Türkiye, s. 109-126
 • Emin, Atasoy ve Şenşekerci, E., (2012) Kentleşme Açısından Belarus, Uludağ Üniversitesi II. Uluslararası Felsefe Kongresi “Şehir ve Felsefe”,  Uludağ Üniversitesi, Yapım: Bursa Kültür A. Ş., Bursa, 2012, s. 267-278
 • Emin, Atasoy, Efe, R., Soykan, A., (2012) The Importance of Natural Parks For Bulgarian Tourism, Potentials and Problems of Natural Environment in Turkey and Romania, Proceedings, İnkılap Publishing  Company, İstanbul, Turkey, 2012, p. 109-126
 • Emin, Atasoy ve Altıngöz, Y., (2012) “Milli Parkların Bulgaristan Turizmi Açısından Önemi”, Bildiri Kitabı, II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Türkiye, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012
 • Emin, Atasoy (2012) “Belarus and Turkey International Scientific Conference, Belarus and Turkey: the Experience of Cross-cultural Interaction, Belarusian State University, 18-21 December 2012.
 • Emin, Atasoy ve Şenşekerci, E., (2013) Obrazovanie v Ustoyçivom Razvitii, Aktualnie Problemi Estestvenih Nauk i ih Prepodavaniya, Mogilevskiy Gosudarstvenıy Universitet İmeni A. A. Kuleşova, Mogilev, Belarus, 2013, s. 437-439
 • Emin, Atasoy (2013) “İntiharlar Coğrafyası: Rusya Örneği”, GEOMED 2013 The 3 İnternational Geography Symposium, June 13-16, Kemer-Turkey
 • Emin Atasoy ve Abdullah Soykan (2014) Bulgaristan Türklerinin Son Büyük Göç Dalgasının Etki ve Yansımaları”, II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Karadağ Cumhuriyeti
 • Emin Atasoy, Abdullah Soykan ve Recep Efe, (2015)  Bulgaristan’daki Azınlık Algılamaları ve Etnik Bulgarların Türk Topluluğuna Bakış Açıları” III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Bükreş, Romanya Cumhuriyeti
 • Emin Atasoy (2015) Environmental problems and environmental monitoring of Minsk”, “X Convención Internacional sobre  Medio Ambiente y Desarrollo”, Havana, Küba Cumhuriyeti
 • Emin Atasoy (2015) Milestones in Environmental Education for Sustainable Development”, PEDAGOGİA 2015, Havana,  Küba Cumhuriyeti
 • Emin Atasoy (2014) “Yeniden Doğuş Kısacında Bulgaristan Türkleri”, XII. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya, Kazan
 • Emin Atasoy (2015) XXI. Yüzyılın Başında Polonya’nın Coğrafi ve Jeopolitik Gücü”, Social Sciencis and Humanities in Focus, Polonya Cumhuriyeti, Varşova
 • Yeginbayeva A. E., Saparov K. T., Zhakupov A. A., Emin Atasoy. «On The Etymology Of The River Irtysh Pavlodar Region». «International Conference On Social Sciences And Education Research, 29-31 October 2015, Antalya-Turkey Rixos Downtown Antalya».
 • Zhakupov A. A., Yeginbayeva A. E., Emin Atasoy. «The Development Potential Of  Medical Tourism In The Pavlodar Region Of Republik Kazakhstan». «International Conference On Social Sciences And Education Research, 29-31 October 2015, Antalya-Turkey Rixos Downtown Antalya».
 • Yeginbayeva A. E., Saparov K. T., Emin Atasoy. «Toponymic approach in scientific research of landscapes associated with the plant world». «GEOMED 2016 – The 4th International Geography Symposium». Book of proceedings. ISBN 978-605-66576-1-0. – Antalya, Turkey, 23-26 May, 2016. – P. 815-824.
 •  B. Izenbayev, O. Mazbayev, A. Saiken, B. Tasbolat, Emin Atasoy. «Organization touristic activities and security of recipients at mudflow processes».  «GEOMED 2016 – The 4th International Geography Symposium». Book of proceedings. ISBN 978-605-66576-1-0. Antalya, Turkey, 23-26 May, 2016. – P. 1207-1216.
 •  Zhakupov A. A., Mazbayev O., Emin Atasoy «The development wellness – tourism in the Pavlodar region».  «GEOMED 2016 – The 4th International Geography Symposium». Book of proceedings. ISBN 978-605-66576-1-0. Antalya, Turkey, 23-26 May, 2016. – P. 1201-1206.
 •  B. Izenbayev, O. Mazbayev, A. Saiken, B. Tasbolat, Emin Atasoy. “Развитие туристического потенциала Южно-Казахстанской области”. “European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences”. Proceedings of the 10th  International scientific conference (February 02, 2016). “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016. ISBN-13 978-3-903063-98-3; ISBN-10 3-903063-98-3. – P. 101-112
 •  Mendybayev Е. H., Аtaeva G., Berdenov J. G., Dzhanaleeva G. M., Аtasoy, Emin. “Динамика продуктивности Stipacapillata+Medicagofalcata ассоциации сухих степей Актюбинской области и влияние экологических условий на его запас”. Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции « Глобализация и интеграция традиционной и инновационной науки в современном мире». – Санкт-Петербург, 23-24 сентября, 2016, p. 52
 •  Emin Atasoy, “Methods of Successful Learning in Environmental Education”, International Conference on E-Governance, Law and Education (EGLE – 16) Feb. 2-3, 2016, Bali (Indonesia), ISBN 978-93-84468-45-3, P. 82-87
 • Atasoy, E., Soykan A., Önal, H., (2017) “Siberia From the Historical Geography Perspective”, International Scientific Practical Conference “Science and Tehnologies of 21 st Century – 2017” 18. VII. 2017, Astana, pp. 47-52, Astana, Kazahstan
 • Atasoy, E., Soykan A.,Coşkun, S., (2017) “Population and Economic Characteristics of the Republic Hakassia”, International Scientific Practical Conference “Science and Tehnologies of 21 st Century – 2017” 18. VII. 2017, Astana, pp. 53-57, Astana, Kazahstan
 • Saparov, K. T., Dostay J. D., Yegınbayeva, A. E., Atasoy E., (2017) “K Voprosu Izusheniya Kazahskih Narodno-Geografisheskih Terminov v Toponimisheskih Sayfa 11 / 14 İzsledovaniyah”, Naushno-Praktisheskoy Konferentsii “Aktualnie Problemi Geografisheskogo Obrazovaniya, 30-31 Mart 2017, Astana, Kazahstan
 • Emin Atasoy and Aigul Yegınbayeva, (2017) “Toponymic Approach In Scientific Research Of Landscapes Associated With The Plant World”, “International Conference on Literature, Humanities and Social Sciences (LHSS-17)”, 23-24 Ocak 2016, Manila, Philippines
 • Emin Atasoy (2017) “In light of Political Geography, 1989 Forced Migration of Bulgarian Turks”, “Geçmişten Günümüze Göç” konulu “7. Uluslararası Canik Sempozyumuna”, 17-19 Şubat 2017, Samsun
 • Emin Atasoy (2017) “Innovative Models Of Environmental Education As The Core Of Education For Sustainable Development”, “XIII. European Conference On Social And Behavioral Sciences”, 19 Mayıs – 22 Mayıs 2017, Sofia, Bulgaria
 • Emin Atasoy, (2017) “The Republıc Of Phılıppınes As A Part Of The Islamıc Geography: Past, Today And Tomorrow”, “Internatıonal Congress On Afro – Eurasıan Research – III, 19-21 Ekim 2017, İstanbul
 • Emin Atasoy, (2017) “Siberia from the Perspective of Regional Geography”, “Internatıonal Congress On Afro – Eurasıan Research – III, 19-21 Ekim 2017, İstanbul
 • Emin Atasoy (2018) “A Study On Envıronmental Awareness Perceptıons Of Students In Turkey And Bulgarıa”, “26th International Conference Ecological Truth and Environmental Research 2018“, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Serbia
 • Мендыбаев Е.Х., Атаева Г., Берденов Ж.Г., Джаналеева Г.М., Емин Атасой. (2018) Динамика продуктивности TIPACAPILLATA+MEDICAGOFALCATA ассоциации сухих степей Актюбинской области и влияние экологических условий на его запас. Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции « Глобализация и интеграция традиционной и инновационной науки в современном мире». – Санкт-Петербург, 23-24 сентября, 2016. – 52 стр
 • Gulnur Z. Mazhitova, Zharas B. Galimzhanovich, Emin Atasoy, (2018) “Development Of Science Competence Through Project Activities”,  UTEK 2018, Bursa, Turkey
 • Nazym Kabdrakhmanovna, Meruet N. Musabayeva, Emin Atasoy, (2018)  “The current state of the Irtysh River in the city of Ust-Kamenogorsk”, International Local Governments Symposium, Alanya, Turkey, 01-03 November, 2018
 • Akzhunus Gafurovna, Saparov K. T, Emin Atasoy, (2018) “Toponymic views in the urbanization of Kazakhstan” International Local Governments Symposium, Alanya, Turkey, 01-03 November, 2018
 • Dossova Makhabbat, Saparov K. T, Emin Atasoy, (2018) “The impact of urbanization on the geoecosystem for Pavlodar city of the Republic of Kazakhstan” International Local Governments Symposium, Alanya, Turkey, 01-03 November, 2018
 • Emin Atasoy, (2018)  “Belarus Cumhuriyeti’nin Siyasi ve İdari Yapısı:  Geçmiş, Bugün ve Gelecek” International Local Governments Symposium, Alanya, Turkey, 01-03 November, 2018
 • Majitova, G. Z., Djanaleeva, K. M., Atasoy, E., (2018) “Ekologiçeskoe Sostoyanie i Plodorodie Poçv Agrogennih Landşavtov Severo-Kazahstanskoy Oblasti”, VI. Mejdunarodnoy Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii, Petropavlovsk, 2018
 • Hakan Türk, Emin Atasoy , (2018)  “Coğrafya Öğretiminin Küresel Vatandaşlık Eğitimindeki Rolü”  The Second İnternational Symposium On Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October-1 November, 2018.
 • Tolga Kara, Emin Atasoy, (2018) “Dijital Vatandaşlık Kavramı ve 2017 Sosyal Bilgiler Müfredatındaki Yeri” The Second İnternational Symposium On Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October-1 November, 2018.
 • Elif Alkar, Emin Atasoy, (2018) “Küresel Ölçekte Mülteci Çocuklarının Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri” The Second İnternational Symposium On Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October-1 November, 2018.
 • Elena Galay, Emin Atasoy, (2018) “Natsionalnie Parki Belarusi”, Internatıonal Scıentıfıc Conference «Global Scıence And Innovatıons 3» May 18, 2018, Leipzig University, Germany, Eurasıan Center Of Innovatıve Development “Dara”, Leipzig, Germany
 • Emin Atasoy, Elena Galay, (2018) “Geoekologiçeskoe Sostoyanie Okrujayuştey Sredi Gorod Minska”, Internatıonal Scıentıfıc Conference «Global Scıence And Innovatıons 3» May 18, 2018, Leipzig University, Germany, Eurasıan Center Of Innovatıve Development “Dara”, Leipzig, Germany
 • Poyraz Murat, Soykan Abdullah, Atasoy Emin (2018)  “Ekolojik Risk Değerlendirmesi Açısından Kazdağı Milli Parkı“, Internatıonal Scıentıfıc Conference «Global Scıence And Innovatıons 2018» February 28, 2018, Eszterházy Károly University, Hungary, Eurasıan Center Of Innovatıve Development “Dara”, Eger, Hungary
 • Djanaleeva, K. M., Jangujina, A. A., Berdenov, J. G., Bazarbaeva, T. A., Atasoy Emin (2018)  “İspolzovanie geoinformatsionniy Sistemi Dlya izuçeniya prstranstvenno-Vremennoy Organizatsii Poymi Peki Esil”, Internatıonal Scıentıfıc Conference «Global Scıence And Innovatıons 2018» February 28, 2018, Eszterházy Károly University, Hungary, Eurasıan Center Of Innovatıve Development “Dara”, Eger, Hungary, pp. 247-252
 • Kenjebay, R. H., İzenbaev, B. J., Amanbaeva, M. A., Atasoy Emin (2018)  “Yujniy Kazahstan Mojet Stat Odnim iz Mirovih Tsentrov Sakralno-Palomniçeskogo Turizma” Internatıonal Scıentıfıc Conference «Global Scıence And Innovatıons 2018» February 28, 2018, Eszterházy Károly University, Hungary, Eurasıan Center Of Innovatıve Development “Dara”, Eger, Hungary, pp.  258-265
 • Meral Tolga, Soykan Abdullah, Atasoy Emin, (2018) “Kapıdağ Yarımadasında Doğal Ortam İnsan İlişkileri”, Internatıonal Scıentıfıc Conference «Global Scıence And Innovatıons 2018» February 28, 2018, Eszterházy Károly University, Hungary, Eurasıan Center Of Innovatıve Development “Dara”, Eger, Hungary, pp. 282-300
 • Şen Sertaç, Soykan Abdullah, Atasoy Emin (2018) “Uluabat Gölü Ve Çevresinde Doğal Ortam İnsan İlişkileri” Internatıonal Scıentıfıc Conference «Global Scıence And Innovatıons 2018» February 28, 2018, Eszterházy Károly University, Hungary, Eurasıan Center Of Innovatıve Development “Dara”, Eger, Hungary, pp. 301-311
 • Atasoy Emin, Soykan Abdullah, Önal Hakan (2018) “Demokrasiye Geçiş Döneminde Bulgaristan’da Yaşanan Toplumsal Sorunlar Ve Bulgarlarin Azinlik Algilari”,   Internatıonal Scıentıfıc Conference «Global Scıence And Innovatıons 2018» February 28, 2018, Eszterházy Károly University, Hungary, Eurasıan Center Of Innovatıve Development “Dara”, Eger, Hungary,    pp. 327-343
 • Atasoy Emin, Soykan Abdullah, Önal Hakan (2018) “Tartişilan Azinliklar Ve Sorgulanan Etnik Kimlikler”,   Internatıonal Scıentıfıc Conference «Global Scıence And Innovatıons 2018» February 28, 2018, Eszterházy Károly University, Hungary, Eurasıan Center Of Innovatıve Development “Dara”, Eger, Hungary,    pp. 343-348
 • Poyraz Murat, Soykan Abdullah, Atasoy Emin, (2018) “Ekolojik Risk Değerlendirmesi Açısından Kazdağı Milli Parkı”,  Internatıonal Scıentıfıc Conference «Global Scıence And Innovatıons 2018» February 28, 2018, Eszterházy Károly University, Hungary, Eurasıan Center Of Innovatıve Development “Dara”, Eger, Hungary,    pp. 184-217
 • Dossova M., Saparov K. T, Emin Atasoy, (2018) “Теоретические Аспекты Агроландшафтных Исследований”, Internatıonal Scıentıfıc Conference “Global Science and Innovations 2018”,  October 31, 2018 Sofia: Eurasian Center of Innovative Development «Dara», Sofia, Bulgaria pp. 52-55
 • Abdullina, A. G, Saparov K. T, Emin Atasoy, Aydarova, A. G., (2018) “Географиялық Бағыттағы Топонимикалық Зерттеу Әдістерінің Ерекшеліктері”, Internatıonal Scıentıfıc Conference “Global Science and Innovations 2018”,  October 31, 2018 Sofia: Eurasian Center of Innovative Development «Dara», Sofia, Bulgaria pp. 47-52
 • Kabdrahmanova N. K., Musabaeva M. N., Emin Atasoy, (2018) “Геожүйелік-Алабтық Тәсілді Қолданудың Теориялық-Әдістемелік Негіздері” Internatıonal Scıentıfıc Conference “Global Science and Innovations 2018”,  October 31, 2018 Sofia: Eurasian Center of Innovative Development «Dara», Sofia, Bulgaria pp. 56-59
 • Atasoy İ.O., Atasoy E. (2019) Diller Coğrafyası Perspektifinden Resmi Ve Ulusal Diller, International Scientific Conference «Actual Questions and Innovations in Science» Craiova, Romania, May 12, 2019
 • Atasoy İ.O., Atasoy E. (2019) Küreselleşen Dünyada Ölü Diller: Geçmiş, Bugün Ve Gelecek, International Scientific Conference «Actual Questions and Innovations in Science» Craiova, Romania, May 12, 2019
 • Mazhitova D. Z., Mazhitova G. Z., Atasoy E. (2019) “Development Of Scıence Competence Through Project Actıvıtıes”, International Scientific Congress: “Spiritual Modernization And Development Trends Of Scientific And Educational Space In The Modern World”, Petropavlovsk, Kazahstan, 15 November, 2019
 • Emin Atasoy, Hakan Önal (2021)  “Bulgaristan’ın Coğrafi – Jeopolitik Konumu ve Yansımaları”, International Scientific Conference “Global Challenges – Scientific Solutions III”, Nitra – Slovakia, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2 March 2021, pp. 223 – 243
 • Musabaeva М., Atasoy Е., Abiyeva G. (2019) Changıng The Hydrogeologıcal Condıtıon Of Small Rıvers And Theır Solutıons (On Example Basın Of The Nura Rıver), International Scientific Conference «Actual Questions and Innovations in Science» Craiova, Romania, May 12, 2019
 • Atasoy E., Atasoy İ.O. (2019) Eğlenceli ve İlginç Coğrafya Perspektifinden Toponimi Örnekleri, International Scientific Conference «Actual Questions and Innovations in Science» Craiova, Romania, May 12, 2019
 • Atasoy İ.O., Atasoy E. (2019) The Place And Importance Of Language Geography İn The Globalizing World, International Scientific Conference «Global Science and innovations V» Gdansk, Poland, February 10, 2019
 • Türk, H., Atasoy E. (2019) Evaluation Of The Geography Curriculum İn Turkey İn Terms Of 2030 Sustainable Development Targets (UNESCO), International Scientific Conference «Global Science and innovations V» Gdansk, Poland, February 10, 2019
 • Atasoy, E., Soykan, A. Alkar, E. (2019) Political Geography Reflections Of Ethnic And Religious Conflicts, International Scientific Conference «Global Science and innovations V» Gdansk, Poland, February 10, 2019
 • Kara, T., Atasoy E. (2019) The Fırst Slow Cıty (Cıttaslow) Island Of The World: Tourısm Potentıal Of The Gökçeada, International Scientific Conference «Global Science and innovations V» Gdansk, Poland, February 10, 2019
 • Demir, Y., Atasoy E. (2019) The Evaluatıon Of The Currıculum Of Socıal Studıes In 2018 Wıthın The Scope Of Economıc, Envıromental And Socıal Aspects Of Sustaınable Development, International Scientific Conference «Global Science And İnnovations V» Gdansk, Poland, February 10, 2019
 • Atasoy E. (2019) 1989 Yılındaki Zorunlu Göçün Bulgaristan Devleti ve Bulgaristan Türkleri Perspektifinden Değerlendirilmesi”, 1989 Göçünün 30.Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu, 1989 Yılında Türklerin Bulgaristan’dan Zorunlu Göçü, 15-16 Haziran 2019, Çorlu, Türkiye
 • Hakan Türk, Emin Atasoy (2019) “Küresel Farkındalık Eğitimi Bağlamında Coğrafya Dersi Öğretim Programına Eleştirel Bir Yaklaşım”, İkinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne (UCEK-2019), 3-5 Ekim 2019, Eskişehir
 • Emin Atasoy ve Furkan İnan (2020) “Bantayan Island From The Perspectıve Of Tourısm Geography”, International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions» Varna, Bulgaria, May 12, 2020
 • Emin Atasoy ve Furkan İnan, (2020) “Tourism Success Of A Tropical Paradise: Mindoro Island”, International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions» Varna, Bulgaria, May 12, 2020
 • Emin Atasoy ve İsa Cürebal, (2020) “Rısıng Tourısm Star Of Phılıppınes: Sıquıjor Island”, International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions» Varna, Bulgaria, May 12, 2020
 • Emin Atasoy ve Murat Poyraz, (2020) “Happy Island Of The Howlıng Wınds: Catanduanes”, International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions» Varna, Bulgaria, May 12, 2020
 • Emin Atasoy ve Murat Poyraz, (2020) “The Surfıng Capıtal Of The Phılıppınes: Sıargao Island”, International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions» Varna, Bulgaria, May 12, 2020
 • Emin Atasoy, (2020) “Dinler Coğrafyası Perspektifinden Budizm”, International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions II» Antwerp, Belgium, October 14, 2020
 • Emin Atasoy, (2020) “Küreselleşen Dünyada Diaspora, Göç Ve Ulus-Ötesicilik”, International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions II» Antwerp, Belgium, October 14, 2020
 • Emin Atasoy, (2020) “Dinler Coğrafyasının Küresel Önemi ve İşlevi”, International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions II» Antwerp, Belgium, October 14, 2020
 • Emin Atasoy, (2020) “Marınduque Island From The Perspectıve Of Tourısm Geography” International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions II» Antwerp, Belgium, October 14, 2020
 • Emin Atasoy, (2020) “The Importance Of Natural Parks For Bulgarıan Tourısm”, International Scientific-Practical Conference, Mınıstry Of Educatıon And Scıence Of The Republıc Of Kazakhstan, Semey Shakarım Unıversıty, “Modern Problems Of Nature Protection And Sustainable Development” Semey, Kazakhstan, November 16th, 2020, p. 86-96
 • Emin Atasoy, (2020) Технологические Особенности Использования Золошлаковых Отходов Для Квалитативного Асфальтного Покрытия В Алматинской Области Республики Казахстан”, International Scientific-Practical Conference, Mınıstry Of Educatıon And Scıence Of The Republıc Of Kazakhstan, Semey Shakarım Unıversıty, “Modern Problems Of Nature Protection And Sustainable Development” Semey, Kazakhstan, November 16th, 2020, p. 101-106
 • Emin Atasoy, Elena Galay, Esen Durmuş (2021) “Belarus’un Coğrafi Konumu ve Doğal Coğrafya Özellikleri”, International Scientific Conference “Global Challenges – Scientific Solutions III”, Nitra – Slovakia, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2 March 2021, pp. 136 -154
 • Emin Atasoy, Esen Durmuş (2021) “Beşerî Coğrafya Perspektifinden Tataristan Cumhuriyeti”, International Scientific Conference “Global Challenges – Scientific Solutions III”, Nitra – Slovakia, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2 March 2021, pp. 155 – 170
 • Emin Atasoy, Erkin Tokpanov (2021) “ İntiharlar Coğrafyası: Rusya Örneği”, International Scientific Conference “Global Challenges – Scientific Solutions III”, Nitra – Slovakia, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2 March 2021, pp. 171 – 191
 • Emin Atasoy, Hakan Önal, Erkin Tokpanov (2021) “Siyasi Coğrafya Işığında Bulgaristan Türklerinin 1989 Yılındaki Zorunlu Göçü”, International Scientific Conference “Global Challenges – Scientific Solutions III”, Nitra – Slovakia, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2 March 2021, pp. 210 – 222
 • Emin Atasoy, Hakan Önal (2021) “Bulgaristan’ın Coğrafi – Jeopolitik Konumu ve Yansımaları”, International Scientific Conference “Global Challenges – Scientific Solutions III”, Nitra – Slovakia, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2 March 2021, pp. 223 – 243
 • Yılmaz Demir, Emin Atasoy (2021) “Examınatıon Of The Socıal Studıes Course Currıculum Support Educatıon Learnıng Outcomes In Scıence And Art Centers In 2020 And 2021”, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science» Budapest – Hungary, October 21, 2021, pp. 140 – 154
 • Emin Atasoy, Yerbol Pangaliyev, Yerkin Tokpanov (2021) “Müslüman ve Hristiyan Medeniyetlerinin Jeopolitik Kavşak Alanı: Kuzey Kafkasya Federal Bölgesinin Coğrafi Portresi”, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science» Budapest – Hungary, October 21, 2021, pp. 253 – 263
 • Emin Atasoy (2021) “Rusya’nın Kültürel, İktisadi ve Jeopolitik Kalbi: Coğrafya Perspektifinden Merkezi Federal Bölgesi”, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science» Budapest – Hungary, October 21, 2021, pp. 264 – 273
 • Emin Atasoy (2021) “Rusya’nın Enerji ve Doğal Kaynaklar Deposu: Coğrafya Penceresinden Sibirya Federal Bölgesi”, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science» Budapest – Hungary, October 21, 2021, pp. 274 – 284
 • Emin Atasoy (2021) “Avrupa ve Asya Kıtalarını Birleştiren Köprü: Coğrafya Penceresinden Ural Federal Bölgesi”, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science» Budapest – Hungary, October 21, 2021, pp. 285 – 295
 • Emin Atasoy (2021) “Sibirya’nın Beyaz Kraliçesi: Coğrafya Penceresinden Uzakdoğu Federal Bölgesi”, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science» Budapest – Hungary, October 21, 2021, pp. 296 – 308
 • Emin Atasoy (2021) “Slav ve Türk Dünyasını Birleştiren Köprü: Volga Federal Bölgesinin Coğrafi Portresi”, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science» Budapest – Hungary, October 21, 2021, pp. 309 – 318
 • Atasoy, Emin & Kabiyev, Yerlan (2021) “Жалпы Білім Беретін Орта Мектептердегі География Пәнінде Өлкетану Материалдарын Қолдану Жүйесі”, Proceedıngs Materıals Of The Internatıonal Scıentıfıc And Practıcal Conference “Natural Scıences: Modern Problems And Future Of Development”, 26 Nobember, 2021 year,  Atyrau, Kazakhstan
 • Atasoy, E. (2022) “Bulgaristan Çingenelerinin Gür Sesi: Şair Usin Kerim”, International Scientific Conference «Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp. 131 – 148
 • Atasoy, E. (2022) “Sıyası Coğrafya Perspektifinden Filipinler Cumhuriyetindeki Bangsomoro Özerk Bölgesi ”, International Scientific Conference «Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp. 194 – 208
 • Atasoy, E. (2022) “Etnocoğrafya Perspektıfınden Filipinler Cumhuriyeti”, International Scientific Conference «Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp. 244 – 264
 • Atasoy, E. (2022) “Sih İnancı ve Sih Diasporasına Coğrafya Penceresinden Bakış”, International Scientific Conference «Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp. 265 – 275
 • Atasoy, E. (2022) “A Section Of Tourism Geography Of The Republic Of The Philippines: Samar Island”, International Scientific Conference «Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp. 93 – 104
 • Atasoy, E. (2022) “Panay Island From The Perspective Of Tourism Geograph”, International Scientific Conference «Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp. 105 – 119
 • Atasoy, E. & Kizilçaoğlu, A. & İnan, F. (2022) “The Stated Of Romblon From Tourism Geography Perspective (Philippines)”, International Scientific Conference «Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp. 120 – 132
 • Atasoy, E. (2022) “ Baykal – Amur Railway Route From The Perspective Of Political Geography”, International Scientific Conference «Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp. 133 – 153
 • Atasoy, E. (2022) “A Section From The Tourism Geography Of The Philippines Republic: The Negros Island”, International Scientific Conference «Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp. 133 – 153
 • Atasoy, E. (2022) “Cotabato ve Zamboanga Bölgelerinin Turizm Potansiyeli (Filipinler Cumhuriyeti)”, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp. 148 – 158
 • Atasoy, E. (2022) “Turizm Coğrafyası Perspektifinden Davao ve General Santos Bölgeleri (Filipinler Cumhuriyeti)”, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp.159 – 167
 • Atasoy, E. (2022) “Mati ve Pagadian Bölgelerinin Turizm Kaynakları ve Turizm Özellikleri (Filipinler Cumhuriyeti)”, Eurasian Center of Innovative Development «DARA», pp.168 – 175
 • Atasoy, Emin (2023). “Peyo Yavorov: The Portrait Of An Emotional Bulgarian Poet”, Global Challenges for Global Science III. Proceedings – Bursa: Eurasian Center of Innovative Development «DARA», October 04, 2023, pp. 59 – 74
 • Atasoy, Emin (2023). “A Global Perspective On The Geography Of Religion”, Global Challenges for Global Science III. Proceedings – Bursa: Eurasian Center of Innovative Development «DARA», October 04, 2023, pp. 79 – 92
 • Atasoy, Emin (2023). “The Ethnic Identities At The Center Of The Geography Of Identity”, Global Challenges for Global Science III. Proceedings – Bursa: Eurasian Center of Innovative Development «DARA», October 04, 2023, pp. 101 – 11
 • Aizhan Bazilova, Kulyash Kaimuldinova, Emin Atasoy, Nurzhanat Shakirova and Gulnaray Sabdenalieva (2023) “The possibilities of implementing the ideas of sustainable development in the content of school geography”, E3S Web Conference, XI International Scientific and Practical Conference Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITSE-2023), Section: Environmental Education, Article Number: 09023, Volume 431, Published online: 13 October 2023
 • Sedanur Ay, Emin Atasoy, Selma Güleç (2023). “The Functıon And Importance Of Eco-Schools For A Sustaınable World”, Global Challenges for Global Science III. Proceedings – Bursa: Eurasian Center of Innovative Development «DARA», October 04, 2023, pp. 212 – 216
 • Sedanur Ay, Emin Atasoy, Selma Güleç (2023). “The Functıon And Importance Of Eco-Schools For A Sustaınable World”, Global Challenges for Global Science III. Proceedings – Bursa: Eurasian Center of Innovative Development «DARA», October 04, 2023, pp. 212 – 216
 • Sedanur Ay, Emin Atasoy, Selma Güleç (2023). “Hıstorıcal Development Of Envıronmental Educatıon In Turkey And The World”, Global Challenges for Global Science III. Proceedings – Bursa: Eurasian Center of Innovative Development «DARA», October 04, 2023, pp. 217 – 226