Yurt İçi Kitap Bölümleri

 • Emin, Atasoy (2009) Balkan Kültürlerin Kaynaşmasında Bulgaristan‟dan Türkiye‟ye Yönelen Göçlerin Yeri ve Önemi, “Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Ağı: Türkiye – Bulgaristan” Öğrenci El Kitabı, Editör: Ahmet Emin Atasoy, Uludağ Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, Bursa – 2009, Sayfa: 141-154.
 • Emin, Atasoy (2009) Bulgaristan ve Türkiye’nin Demografik Özelliklerinin Karşılaştırmalı İrdelenmesi ve Sonuçları, “Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Ağı: Türkiye – Bulgaristan” Öğrenci El Kitabı, Editör: Ahmet Emin Atasoy, Uludağ Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, Bursa – 2009, Sayfa: 141-154
 • Emin, Atasoy (2010) “Göçler Coğrafyası”, Beşeri Coğrafya, Editör: Prof. Dr. Cemalletin Şahin, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara, 2010
 • Emin, Atasoy (2012) Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu. Türk Dilli Halklar – Türkiye İle İlişkiler, “Başkurdistan Cumhuriyetinin Demografik ve Ekonomik Verilerin Analizi”, Editörler: Erhan Büyükakıncı – Eyüp Bacanlı, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları: 411, Ankara – 2012: Sayfa: 335-352
 • Emin, Atasoy (2012) Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu. Türk Dilli Halklar – Türkiye İle İlişkiler, “Çuvaşistan’ın Demografik ve Ekonomik Verilerinin Analizi”, Editörler: Erhan Büyükakıncı – Eyüp Bacanlı, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları: 411, Ankara – 2012: Sayfa: 427-438
 • Emin, Atasoy (2012) Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu. Türk Dilli Halklar – Türkiye İle İlişkiler, “Sibirya – Saha (Yakutistan), Tıva, Hakasya, Altay Cumhuriyetlerinin Demografik ve Ekonomik Verilerinin Analizi”, Editörler: Erhan Büyükakıncı – Eyüp Bacanlı, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları : 411, Ankara – 2012: Sayfa: 711-759
 • Emin Atasoy,  “İdari ve Bölgesel Coğrafya Perspektifinden Belarus Cumhuriyeti”, “Tarihsel, Coğrafi ve Ekonomik Boyutlarıyla Belarus” Sentez Yayınları, Bursa, 2015, s. 67-101
 • Emin Atasoy, “Kentleşme Açısından Belarus”, “Tarihsel, Coğrafi ve Ekonomik Boyutlarıyla Belarus” Sentez Yayınları, Bursa, 2015, s. 127-144
 • Emin Atasoy, “Belarus Oblastları”, “Tarihsel, Coğrafi ve Ekonomik Boyutlarıyla Belarus” Sentez Yayınları, Bursa, 2015,  s. 67-101
 • Emin Atasoy, “Belarus’un Coğrafi Konumu ve Fiziki Coğrafya Özellikleri”, “Tarihsel, Coğrafi ve Ekonomik Boyutlarıyla Belarus” Sentez Yayınları, Bursa, 2015, s. 67-101
 • Emin Atasoy, “İdari ve Bölgesel Coğrafya Perspektifinden Belarus Cumhuriyeti”, “Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Editör: Prof. Dr. Recep Efe, İzmir, 2015, s. 155-169
 • Emin Atasoy & Abdullah Soykan, (2017) “Perceptions of Minority in Bulgaria and Perspectives of Ethnic Bulgarians Towards Turkish Community”, Glimpses of Balkans, Edited by: Abidin Temizel, Gece Kitaplığı, 2017, Ankara, p. 167-200
 • Emin Atasoy & İsmail Orkun Atasoy, (2017) “Aşka ve Ölüme Susamış Bir Şair: Peyo Yavorov”, Yaşam ve Ölüm Felsefesi, Editör: A. Kadir Çüçen, Sentez Yayınları, 2017, Bursa
 • Emin Atasoy, Jan A. Wendt, Abdullah Soykan, Jaras G. Berdenov, (2017) “Coğrafya Perspektifinden Polonya Cumhuriyeti”, Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti, Editörler: Emin Atasoy ve Jan A. Wendt, Beta Yayınları, 2017, İstanbul, s. 3-37
 • Emin Atasoy, Jan A. Wendt, Beknur İzenbayev, Aygul E. Yeginbayeva, (2017) “Coğrafya ve Turizm Perspektifinden Mazur Göller Bölgesi”, Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti, Editörler: Emin Atasoy ve Jan A. Wendt, Beta Yayınları, 2017, İstanbul, s. 93-123
 • Emin Atasoy, Abdullah Soykan, Elena Galay, Jan A. Wendt (2017) “Etnocoğrafya Perspektifinden Belarus Cumhuriyetindeki Polonyalılar”, Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti, Editörler: Emin Atasoy ve Jan A. Wendt, Beta Yayınları, 2017, İstanbul, s. 125-143
 • Recep Efe, Emin Atasoy, Marek Barwinski, Jan A. Wendt (2017) “Polonya Siyasetinde Ulusal Azınlıklar ve Doğu Komşuları”, Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti, Editörler: Emin Atasoy ve Jan A. Wendt, Beta Yayınları, 2017, İstanbul, s. 203-222
 • Emin Atasoy, Jelen Igor, Jan A. Wendt, Recep Efe (2017) “Orta Avrupa’da Polonya’nın Jeostratejik ve Jeopolitik Konumu (1918-1939)”, Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti, Editörler: Emin Atasoy ve Jan A. Wendt, Beta Yayınları, 2017, İstanbul, s. 511-522
 • Emin Atasoy, Evren Atış, Yerbol Pangalıyev (2021) “Dinler Coğrafyası Perspektifinden Sihizm”, Atatürk Üniversitesi Coğrafya Araştırmaları Serisi 2021 “Beşeri Coğrafya”, Gazi Kitabevi, Ankara
 • Atasoy, E. (2023) “Filipinler Cumhuriyeti Turizm ve Gezi Rehberi: Gezdim. Gördüm. Yazdım”, Medyay Kitabevi, Bursa